Giurgiu


Giurgiu
Sp Džùrdžu nkt. Ap Giurgiu L aps. c., P Rumunija

Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė.